'Meer woningen voor ouderen nodig om zorg te ontlasten'

Het bouwen van extra woningen die geschikt zijn voor oudere mensen helpt niet alleen de woningmarkt, maar is ook nodig om de groeiende druk op zorgpersoneel en mantelzorgers te beperken. Met die oproep komen verzekeraars Syntrus Achmea en Zilveren Kruis, beide onderdeel van het Achmea-concern.

Samen met onderzoeksbureau ABF hebben ze uitgerekend dat er richting 2040 ongeveer 450.000 extra zogeheten levensloopbestendige woningen nodig zijn. Zo zouden wel meer dan 100.000 zorgvacatures opgevangen kunnen worden en zouden er uiteindelijk 130.000 minder mantelzorgers nodig zijn.

"Levensloopbestendige woningen zijn zo gebouwd dat de kans op ongelukken kleiner is en daarnaast is ook meer sociaal contact mogelijk", legt Jeroen Kemperman, senior manager strategie van Zilveren Kruis, uit.

Geen oplossing, maar helpt wel

Het scheelt volgens hem substantieel in uren zorg en mantelzorg wanneer iemand met een redelijke tot flinke zorgvraag levensloopbestendig woont. De komende jaren komen er veel ouderen bij in Nederland. Maar de huidige woningmarkt en het zorgaanbod zijn hier volgens de verzekeraars nog niet goed op toegerust.

Achmea ontwikkelt zelf ook nieuwe woonvormen met slimme aanpassingen in huis. Maar dat zal bij lange na niet genoeg zijn. Het concern roept daarom ook andere partijen op om te investeren in de ontwikkeling van dit type vastgoed. Daarnaast zoekt Achmea de samenwerking op met gemeenten en zorgverleners.

"Wijziging van bestemmingsplannen en woningbouw hebben lange doorlooptijden, daarom is het van belang om niet te wachten met bouwen van levensloopbestendige woningen", geeft Kemperman aan. "Het lost niet de hele puzzel op, want het aantal ouderen verdubbelt bijna, terwijl de beroepsbevolking amper groeit. Het helpt wel."

Door: ANP