Kamer licht vandaag op uitzonderlijke wijze pensioenwet helemaal door

Hoewel de Kamer al tientallen uren over de nieuwe pensioenwet heeft gesproken en het einde van de behandeling eerst nog in zicht leek, nemen Kamerleden het wetsvoorstel vrijdag nog eens helemaal door. Dat gebeurt op uitzonderlijke wijze: via een artikelsgewijze behandeling, een vorm die al bijna drie decennia niet is voorgekomen in de Tweede Kamer. Op die manier willen Kamerleden de wet, die grootschalige pensioenhervorming mogelijk maakt, nog eens helemaal doorlichten. Ook dat er op vrijdag, de dag van de ministerraad, wordt gedebatteerd, komt vrijwel nooit voor.

Woensdagavond kreeg de Kamer nog belangrijke stukken van pensioenminister Schouten, namelijk het advies van de zogenoemde Commissie Parameters. De commissie becijferde dat pensioenfondsen moeten uit gaan van iets lagere rendementen op aandelen en andere investeringen. Maar met die berekeningen moet ook De Nederlandsche Bank nog aan de slag. Er blijft dus nog veel onduidelijk, maar politiek was het advies belangrijk, onder meer voor GroenLinks en PvdA. Schouten heeft steun van die partijen nodig om de pensioenwet ook door de senaat te loodsen.

Vier blokken

Naast vragen over het advies van de commissie, bespreekt de Kamer artikelen van de wet in vier blokken: het nieuwe pensioencontract, de overgang naar het nieuwe stelsel, het nabestaandenpensioen en een blokje 'overig'. Per thema heeft de Kamer drie rapporteurs aangewezen: twee van de oppositie, een van de coalitie. Zo worden de onderwerpen stuk voor stuk besproken. Naast Schouten, zullen ook ambtenaren antwoorden geven op vragen. Verschillende Kamerleden verwachten meer tijd nodig te hebben dan de zeven uur die op vrijdag geboekt staan. Mogelijk wordt op maandag 5 december verder gedebatteerd.

Zorgen weggenomen

De bewindsvrouw kon al een aantal zorgen van de Kamer wegnemen. Bijvoorbeeld over het aantal werkenden dat pensioen opbouwt. Dat moet flink omhoog. Ook bonden en werkgevers hebben zich achter dat doel geschaard. Daarnaast zegde Schouten toe de regels aan te scherpen over het beleggen met geleend geld. Dat moet de onzekerheid van het stelsel verkleinen. Toch is het verzet tegen het nieuwe stelsel fel. Vooral oppositiepartijen PVV en SP zijn mordicus tegen. De hele coalitie is voorstander van de wet. PvdA en GroenLinks twijfelen dus nog, maar neigen naar steun voor de wet.

Plenair

Als het aan het kabinet ligt, wordt de wet over twee weken verder behandeld in de grote plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het komt nauwelijks voor dat een wetsbehandeling verder gaat in de veel kleinere en minder zichtbare commissiezalen als er al plenair over gesproken is. 20 december, vlak voor het kerstreces, moet erover worden gestemd, zo wil Schouten. De invoering van de wet is al eens uitgesteld, naar 1 juli volgend jaar. De Eerste Kamer, waarvoor volgend jaar verkiezingen worden gehouden, moet zich ook nog over het voorstel buigen.

Door: ANP