Aanwijzing voor twee aanbieders van wijkverpleging vanwege niet meewerken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft AYA Thuiszorg en het daaraan gelieerde AYA Zorginstellingen een aanwijzing niet meewerken opgelegd. Bij een onaangekondigd bedrijfsbezoek hebben deze aanbieders in de wijkverpleging niet (volledig) meegewerkt aan het informatieverzoek van de NZa, voor het onderzoek naar rechtmatige declaraties en deugdelijke en transparante financiële administratie van dit bedrijf. Dit meldt de NZa. 

Tijdens de bezoeken op 2 locaties was niemand aanwezig in het pand waarin deze organisaties zijn gevestigd. De NZa heeft beide bestuurders meerdere informatieverzoeken gestuurd waarop geen volledige reactie is gekomen. Hiermee belemmeren deze organisaties het onderzoek en overtreden daarmee de wet.

In gebreke gebleven

Na de aanwijzing niet meewerken, hebben beide organisaties alsnog de mogelijkheid gekregen om de gevraagde informatie aan te leveren. Hierbij zijn zij in gebreke gebleven. Daarna is er ook een aanwijzing niet volledig aanleveren van informatie opgelegd. In de aanwijzingen sommeerde de NZa de bestuurders alsnog mee te werken aan het onderzoek. Omdat beide aanwijzingen niet zijn nageleefd, heeft de NZa besloten over te gaan tot online publicatie.

Door: Nationale Zorggids