Logo_vgn_vereniging_gehandicaptenzorg_nederland_logo

Als het aan de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ligt, moet er meer aandacht komen voor mensen met een meervoudige beperking die moeilijk te plaatsen zijn. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de vereniging voor meer maatwerk voor moeilijk plaatsbaren, waarvan er in Nederland in ieder geval zo’n 500 zijn. De Tweede Kamer spreekt op 24 mei over het Gehandicaptenbeleid met demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Dit meldt VGN.

Volgens de brief die de VGN aan de Tweede Kamer stuurde, zijn er in Nederland minstens 500 mensen waarvan bekend is dat zij geen goed passende zorgplek hebben. Deze mensen kampen met meervoudige beperkingen en gedragsproblemen, waardoor zij in aanmerking komen voor verblijf binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Echter is het afwegingskader voor deze zorg niet goed afgestemd op de doelgroep. Moeilijk plaatsbaren worden nu in zeer moeilijke omstandigheden thuis verzorgd, of in een instelling die niet goed bij hun behoeften past. Het verbeteren van het afwegingskader zou voor hen een groot verschil kunnen betekenen.

Ook wordt er in de brief gepleit voor participatie en onderwijs voor mensen met een beperking. Volgens de VGN is het belangrijk dat ook mensen met een beperking kansen krijgen om zich te ontwikkelen, in regulier of speciaal onderwijs. Hiervoor is maatwerk nodig, omdat een beperking zich in iedereen anders manifesteert. Het implementatieplan van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zou kunnen helpen met de maatschappelijke bewustwording hiervan.

Door: Redactie Nationale Zorggids