Normal_rss_entry-268808

De Tweede Kamer wil dat het kabinet sociale werkbedrijven die op omvallen staan, desnoods eenmalig te hulp schiet om te voorkomen dat zij de deuren moeten sluiten. Een meerderheid steunt een voorstel daartoe van het CDA en de SP.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is het de bedoeling dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking onder begeleiding bij gewone werkgevers aan de slag gaan. Maar van deze zogenoemde beschutte werkplekken komt in de praktijk veel minder terecht dan destijds werd verwacht.

De sociale werkplaatsen waar deze doelgroep vroeger terechtkon, nemen sinds 2015 geen nieuwe mensen meer aan en zien hun budgetten steeds verder dalen. In verscheidene steden dreigen deze instellingen inmiddels door oplopende tekorten kopje onder te gaan.

Nieuw stelsel

SP en CDA werken samen aan een plan voor een nieuw stelsel van sociale "ontwikkelbedrijven". Zij willen voorkomen dat waardevolle bestaande infrastructuur door geldgebrek verloren gaat, terwijl zij daar nog mee aan de slag zijn.

De Tweede Kamer vraagt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) daarom nog dit voorjaar de financiële problemen bij sociale werkbedrijven in kaart te brengen. Ook moet hij op zoek gaan naar middelen om eventuele tekorten eenmalig aan te vullen.

CDA'er René Peters en SP'er Jasper van Dijk zetten onlangs in een initiatiefnota uiteen hoe zij in de toekomst willen gaan zorgen dat mensen met een beperking de kans krijgen te werken en zich te ontwikkelen. De Tweede Kamer staat in meerderheid achter hun denkrichting.

Door: ANP