Normal_geld__portemonnee__fraude

De financiën in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn ook dit jaar nog aan de zwakke kant. Uit analyse van Zorgrating Benchmark financiële prestaties zorginstellingen van Finance Ideas blijkt dat de ggz als enige onderzochte zorgsector nog altijd een zwakke financiële score heeft, terwijl de andere sectoren verbetering hebben laten zien. Dit meldt Skipr.

In de analyse zijn de financiën van vier sectoren bekeken. Naast de ggz gaat het om gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg en verzorging en verpleging (vvt). Onder de ggz-instellingen is er bij 28 procent sprake van een zwakke kredietwaardigheid. Als enige sector heeft de ggz in verhouding met vorig jaar geen verbetering laten zien. In de gehandicaptensector lag dit percentage dit jaar op 20 procent, in de vvt op 21 procent en bij ziekenhuizen op 15 procent.

Verzuim en personeelsverloop

Naast de financiële situatie is ook gekeken naar het personeelsverloop en verzuim onder werknemers. Voor alle vier sectoren geldt dat deze zijn gestegen. Ook hier scoort de ggz weer hoog met 14,4 procent, samen met de vvt. Dit houdt in dat deze twee sectoren te maken hebben met het meeste personeelsverloop. De vvt scoort het hoogste in verzuim met 6,7 procent. In de gehandicaptenzorg is sprake van 6,5 procent ziekteverzuim en de ggz scoort samen met ziekenhuizen 5 procent op ziekteverzuim.

Door: Nationale Zorggids