Normal_hersenen

Psychiaters en cardiologen zouden vaker een verband moeten kunnen leggen tussen de invloed van het hart op de hersenen en andersom. Hersenaandoeningen zoals apathie en depressie op latere leeftijd kunnen bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan vaatschade en bloeddruk. Onderzoeker Anne Suzanne Bertens deed hier onderzoek naar. Dit meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Een slechter geheugen, apathie en depressieve klachten komen geregeld voor bij oudere mensen. Deze drie stoornissen zouden verschillende risicofactoren hebben, gekoppeld aan het hart- en vaatstelsel. “Maar het verband tussen het hart- en vaatstelsel en de verschillende neurocognitieve functies is nog niet duidelijk” aldus Anne Suzanne Bertens, psychiater in opleiding bij het LUMC. Zij wilde weten wat het verband is tussen cardiovasculaire factoren en apathie, depressie en cognitieve achteruitgang bij ouderen. Herseninfarcten worden bijvoorbeeld aangetoond door de waarden van het eiwit troponine. Wie daarvan hoge waarden heeft, heeft schade aan het hart. Wie schade aan het hart heeft, kan ook verstoorde hersenfuncties krijgen.

Bloeddruk speelt een rol

Ook bloeddruk blijkt een rol te spelen bij de aanwezigheid van depressie en apathie onder ouderen. Een lagere bloeddruk blijkt vaker voor te komen bij ouderen die apathie vertonen, en dus lusteloos en niet gemotiveerd zijn. Maar dit was alleen te zien bij ouderen die grote vasculaire hersenschade hadden of dagelijks slecht functioneerden.

Niet bij depressieve klachten

“Voor depressieve klachten zagen we dit verband niet. Dit betekent dus dat apathie en depressie op latere leeftijd verschillende risicofactoren hebben in ons onderzoek. Dit ondersteunt de gedachte dat apathie niet altijd een onderdeel van depressie is, maar ook een apart syndroom kan zijn.”

Door: Nationale Zorggids