Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Het Kinderpardon is zo uitzichtloos, dat de meeste advocaten de procedure niet eens meer starten. In 80 procent van de gevallen wordt de aanvraag afgewezen en moet het kind alsnog worden uitgezet naar het land van herkomst. Dit blijkt uit recente cijfers van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Kinderen kunnen aanspraak maken op de regeling als zij langer dan vijf jaar als asielkind in Nederland verblijven. Dit meldt Leeuwarder Courant.

In 2013 ging het Kinderpardon in, om de rechten van asielkinderen te beschermen wanneer zij langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Tussen 2013 en juni 2017 zijn slechts 120 van de 2120 aanvragen goedgekeurd door de IND. Slechts één gezin slaagde er in 2016 in om Kinderpardon te verkrijgen voor hun kinderen. Defence For Childeren zegt dat het zeer hoge afwijzingspercentage reden is voor advocaten om de procedure helemaal niet meer te starten.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ziet geen heil in het meewerkcriterium dat geldt voor het Kinderpardon. Een asielzoeker is verplicht mee te werken aan de eigen uitzetting naar het land van herkomst. Gebeurt dit niet, dan verliest die persoon het recht op pardon. Asielzoekers moeten onder andere aanwezig zijn bij afspraken met de IND en moeten contact opnemen met de autoriteit in het land van herkomst. Volgens Kalverboer heeft de overheid vijf jaar de tijd om de procedure van een asielzoeker of asielkinderen of te ronden. “Na die vijf jaar heeft de verblijfsonzekerheid lang genoeg geduurd, de rechten van het kind gaan dan voor.”

De Kinderombudsvrouw deed eerder al onderzoek naar asielkinderen die moeten vertrekken. Dit zou volgens haar onderzoek na vijf jaar niet meer kunnen zonder dat kinderen daar schade voor hun ontwikkeling door oplopen. Ook Defence For Childeren zegt dat het meewerkcriterium bijna onhaalbaar is. “Zo kan een kind zes jaar in de eerste asielprocedure verwikkeld zijn, maar moet het tegelijkertijd aan terugkeer meewerken.”

Door: Redactie Nationale Zorggids