Normal_prik_injectie_vaccinatie_naald_inenten

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tussen 2012 en 1 mei 2019 698 meldingen ontvangen na vaccinatie met Nimenrix, de meningokokkenprik tegen de varianten A, C, W en Y. Het merendeel van de meldingen zijn bekende bijwerkingen. Lareb, RIVM en medicijnautoriteit CBG concluderen dat deze meldingen geen trends laten zien van bijzondere, onverwachte of verontrustende bijwerkingen. Dit meldt CBG.

De meldingen gaan vooral over bekende en veel voorkomende bijwerkingen, zoals koorts, zwelling, pijn en roodheid op de prikplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, flauwvallen, prikkelbaarheid en minder eetlust. Ook zijn er meldingen van opgezette, soms pijnlijke lymfklieren bij jongeren en koortsstuipen bij kleine kinderen.

Inhaalcampagne

Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een uitnodiging voor vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Daarnaast zijn jongeren van 14 tot en met 18 jaar uitgenodigd voor de meningokokken ACWY-vaccinatie inhaalcampagne. Beide groepen krijgen het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix. Tussen 1 mei 2018 en 1 mei 2019 zijn naar schatting ruim 500.000 personen hiermee gevaccineerd.

Geen verdere actie nodig

Vaccins worden door het CBG voortdurende gemonitord op veiligheid in het kader van geneesmiddelenbewaking. Het CBG concludeert dat er naast deze monitoring op dit moment geen verdere actie nodig is voor het meningokokken ACWY vaccin Nimenrix. Bijwerkingencentrum Lareb blijft de meldingen naar aanleiding van vaccinatie met Nimenrix nauwlettend in de gaten houden.

Door: Nationale Zorggids