Instroom onderzoeken bij RvdK eerste helft 2020 stabiel

In de eerste helft van 2020 is de instroom van het totaal aantal onderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) redelijk stabiel ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Tijdens en vlak na de intelligente lockdown ervaart de RvdK een daling van het aantal onderzoeken op het gebied van Gezag en Omgang, schoolverzuim en straf. Het aantal beschermingsonderzoeken is iets gestegen, er is geen toename van het aantal spoedzaken. De behandeling van onderzoeken door de RvdK is ondanks de coronamaatregelen altijd doorgegaan. Dit meldt RvdK.

Tijdens de intelligente lockdown heeft de RvdK op aangepaste wijze onderzoeken gedaan naar kwetsbare kinderen en hun gezinnen . “Hierbij werd gekeken naar wat mogelijk en nodig was. Daarin werken we nauw samen met de meldende organisaties zoals gemeenten en Veilig Thuis, en met de gecertificeerde instellingen (GI's),”aldus algemeen directeur Herke Elbers.

Telefonisch contact of beeldbellen

Gedurende de lockdown was het voor RvdK-medewerkers niet mogelijk cliënten op kantoor te spreken of om huisbezoeken te maken. Alle afspraken en gesprekken met cliënten zijn telefonisch of via beeldbellen gedaan. Uitzondering hierop waren de spoedzaken, want als een kind in een acuut onveilige situatie zit, dan komt de RvdK direct in actie en is er persoonlijk contact. Als het nodig is dragen de medewerkers hierbij een mondkapje, bril en handschoenen. 

Beschermingsonderzoeken, scheidingsonderzoeken en schoolverzuim

In de eerste 6 maanden van 2020 zijn in totaal ruim negenduizend beschermingsonderzoeken aangemeld bij de RvdK omdat er zorgen waren om een kind en vrijwillige hulp niet toereikend was. De RvdK onderzoekt vervolgens wat er nodig is om een kind te beschermen. In 2019 waren het in dezelfde periode ruim 8.800 zaken. In het eerste kwartaal 2020 ontving de RvdK meer verzoeken tot beschermingsonderzoek, tijdens de lockdown waren dit er minder.

Taakstraffen opgeschort

Tussen half maart en eind april heeft de RvdK in overleg met minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten de taakstraffen op te schorten omdat de veiligheid van de gezondheid van de jongeren niet kon worden gewaarborgd. Van januari t/m juni is de instroom van jongeren met een werk- of leerstraf ruim 1.950, in 2019 waren dit er bijna 3.250. Tijdens de lockdown hebben de Coördinatoren Taakstraffen van de RvdK contact gehouden met deze jongeren, onder andere via (beeld)bellen. Zo kon een aantal leerstraffen toch worden uitgevoerd. 

Beeldbellen lastig voor LVB'ers

Het maakte tegelijk ook duidelijk dat beeldbellen niet voor iedere jongere goed werkt. Vooral voor jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) bleek dit erg lastig. Dat geldt ook voor jongeren die niet beschikken over een eigen slaapkamer of een mobiele telefoon. De RvdK heeft een aantal werk- en leerstraffen aangevuld met een huiswerkopdracht. 

Door: Nationale Zorggids