Normal_vaccinatie_prik

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. De verschillen met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY). Dit meldt de gemeente Den Haag.

 

Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen HPV en meningokokken. Daarna volgen jongeren met een Surinaamse, Arubaanse, Antilliaanse en overige migratieachtergrond. Het is voor het eerst dat een analyse van de vaccinatiegraad naar verschillende migratieachtergronden is uitgevoerd.

G4

Het Rijksvaccinatieprogramma biedt kinderen bescherming tegen 12 besmettelijke ziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteert jaarlijks over hoeveel kinderen tijdig zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Het was bekend dat de vaccinatiegraad van kinderen en jongeren in de G4 lager is dan het landelijke gemiddelde.

Vanuit de jeugdgezondheidszorg werden in de vier grote steden zorgen geuit over het achterblijven van deelname aan het RVP van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. Daarom heeft de G4 deze analyse laten uitvoeren. Aanvullend hierop wil de G4 nu, in samenwerking met het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, en samen met (vertegenwoordigingen van) migranten verder onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn van de verschillen in vaccinatiegraad. Doel is het realiseren van een hogere deelname aan het RVP.

Lokale aanpak

Alle vier de steden willen dat kinderen en jongeren in vrijheid, veilig en gezond kunnen opgroeien en hebben een lokale aanpak om de vaccinatiegraad te verhogen. Ervaringen worden daarbij gedeeld. Ook vindt tussen de vier steden uitwisseling plaats van onderzoeken en beleidsideeën.

Door: Nationale Zorggids