Normal_teddybeer_ziek_kind

Tilburg gaat alle gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld opvangen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Daarvoor wordt een aparte locatie ingericht waar multidisciplinaire expertise aanwezig is. Plannen voor een Centrum huiselijk geweld zijn daarmee van de baan. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Slachtoffers van kindermishandeling met acuut lichamelijk letsel kunnen in de loop van 2022 in Tilburg al worden opgevangen in een apart deel van het ETZ. In 2025 moet het ziekenhuis over een integraal ‘plein’ beschikken voor alle types van spoedeisende hulp. Specifieke ruimtes die passend zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling, maken daar onderdeel van uit.

Centrum huiselijk geweld

In 2019 steunde de voltallige gemeenteraad een initiatief om een Centrum huiselijk geweld te laten bouwen. Volgens zorgwethouder Rolph Dols hebben ervaringsdeskundigen en professionals het college ervan overtuigd dat er geen behoefte is aan een fysieke locatie voor alle slachtoffers van huiselijk geweld. De drempel voor zo’n aparte voorziening zou te hoog zijn, en niet anoniem genoeg. De wethouder erkende wel dat hij de raad hierover beter had moeten informeren en bood zijn excuses aan.

Door: Nationale Zorggids