Normal_euro_geld_betalen__7_

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben tot nu toe 18,8 miljoen euro uitgekeerd gekregen. Schadefonds Geweldsmisdrijven kent in 85 procent van de aanvragen een schadevergoeding toe. Tussen 1945 en 2019 hebben kinderen in jeugdzorginstellingen of pleegzorg geregeld te maken gehad met fysiek of emotioneel geweld, of seksueel misbruik. Gezien de wekelijkse aanvragen, verwacht het Schadefonds dat het totale schadebedrag toeneemt. Tot het einde van 2022 kunnen mensen een aanvraag indienen. Dit meldt Trouw. 

Ook zijn er nog veel wachtenden. In totaal hebben 7.607 mensen een melding gedaan, waarvan 3.161 nog afgehandeld moeten. De reden dat het soms zo lang duurt, is dat het Schadefonds niet had gedacht dat zo veel mensen zeggen geweld in de jeugdzorg te hebben meegemaakt. Akkoord op een aanvraag komt als iemand jeugdzorg kreeg onder de verantwoordelijkheid van de overheid en als sprake was van bovenmatig fysiek, psychisch of seksueel geweld.

Bewijs meesturen mag maar hoeft niet

“Als er bewijs is, zoals doktersverslagen over letsel, dan mag iemand dat natuurlijk meesturen, maar het hoeft niet. In het gesprek dat we idealiter voeren met aanvragers, vragen medewerkers door. Dan wordt duidelijk of het een authentiek verhaal is”, legt Victor Jammers van het Schadefonds uit. Medewerkers zijn hiervoor getraind en hebben veel ervaring. Ook is inmiddels duidelijk bij welke instellingen het vaker misging en in welke periode dat gebeurde. Het schadebedrag is 5.000 euro per persoon.

Door: Nationale Zorggids