Normal_baby_couveuze_geboorte

Canadese onderzoekers hebben ontdekt dat een hersenscan kan achterhalen of premature baby’s later problemen krijgen met leren of bewegen. De schade die zij tijdens hun onderzoek vonden in de witte stof, voorspelt bepaalde beperkingen op 1,5-jarige leeftijd. Dat meldt NRC.

Baby’s die na een zwangerschap van 24 tot 32 weken ter wereld komen, lopen een groot risico op problemen op latere leeftijd. Zo kunnen zij te maken krijgen met leer-, taal-, en gedragsproblemen, hebben kans op een motorische stoornis en soms zijn ze ernstig gehandicapt. Maar omdat veel vroeggeboren kinderen ook nergens last van hebben, wilden de Canadezen onderzoeken hoe de schade op vroege leeftijd beperkt kan worden met trainingsprogramma’s.

Het onderzoek onder 216 Canadese kinderen stelt vast dat vroeggeborenen 64 keer meer kans hebben op beweegproblemen en een verhoogde kans van 79 keer op leerproblemen als zij puntvormige wittestofschade hebben op een locatie in de prefrontale cortex (gelegen in het voorste gedeelte van de frontale kwabben). “Dat zijn kansen die voor de praktijk van belang zijn”, erkent hoogleraar neonatologie Manon Benders van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hoewel ze niet meedeed met het nieuwe onderzoek, werkt ze wel met de onderzoeksgroep samen bij MRI-onderzoek onder pasgeborenen. In Nederland komen vroeggeboren kinderen regelmatig op controle tot hun achtste levensjaar.

De schade in de witte stof is specifiek puntvormig. De onderzoeksgroepen in Utrecht en Toronto vergeleken eerder resultaten hierover en zagen dat baby’s in Toronto er vaker last van hadden dan baby’s in Nederland. Benders vermoedt dat dit komt door de verschillen in zorg. In Nederland worden premature baby’s geboren op de afdeling neonatologie en behandeling begint vaak al voor de bevalling. Canada is daarin anders omdat kinderen vaker buiten het ziekenhuis worden geboren, deels omdat vrouwen grotere afstanden moeten afleggen om bij het ziekenhuis te komen.

Waar voorspellende hersenscans voorheen gevaarlijk waren voor de baby, is dat nu gelukkig anders. In Utrecht valt dat nu onder de reguliere zorg, zegt Benders.  “Op andere plaatsen in Nederland wordt het nog niet gedaan. Het is makkelijker geworden omdat er inmiddels speciale couveuses zijn die, met de baby erin, in de MRI geschoven kunnen worden.”

Door: Redactie Nationale Zorggids