Normal_vader_baby

Zorgprofessionals, onder meer op consultatiebureaus, onderschatten de rol van de vader in de opvoeding nog steeds. Het is van groot belang dat de vader ook in de eerste paar jaar van het kind zijn leven betrokken is, maar daar wordt in de zorg nog te weinig rekening mee gehouden, bepleit professor Louis Tavecchio van de Universiteit van Amsterdam. Dat meldt Vakblad Vroeg. 

Vaders zeggen wel eens dat ze pas echt lol hebben als vader wanneer hun kind op hen reageert. Maar die instelling neemt steeds meer af en bovendien zou het niet zo moeten zijn, zegt Tavecchio. "Juist tussen 0 en 3 jaar vindt de hechtingsperiode plaats met de ouders. Het is heel belangrijk voor de vader om dat te weten. Hetzelfde geldt voor de rol van vaders tijdens de zwangerschap. Die heeft namelijk een voorspellende waarde voor de daadwerkelijke invulling van het vaderschap.”

Vaders die er direct na de geboorte van hun zoon of dochter willen zijn, krijgen daartoe nog niet veel de mogelijkheid. Het vaderschapsverlof in Nederland is namelijk nog steeds krap geregeld. Hoewel steeds meer bedrijven het heft in eigen handen nemen en vaders een paar weken vrij geven, is de Nederlandse overheid nog lang niet zover. Bovendien hebben vaders hun carriere vaak nog steeds hoog op de prioriteitenlijst, waardoor zij inleveren op hun deel van de opvoeding. Als het aan Tavechhio ligt leveren vaders in op hun carriere, zodat zij dichter betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van hun kind.

Volgens de professor moeten zorgprofessionals de vader herkennen, serieus nemen en ondersteunen. Zodat hij zich ook gewaardeerd voelt als vader en de ruimte krijgt om die rol in te nemen. Volgens Tavecchio lopen vaders nog steeds vaak het consultatiebureau uit, zonder dat zij zijn aangesproken. Moeders blijven vooralsnog het aanspreekpunt, iets wat hij vervelend noemt voor de vader.

Tavecchio spreekt op 18 april aanstaande op het Congres Vaders in de 21ste eeuw over vaderschap van vroeger en nu, met speciale aandacht voor modern vaderschap. 

Door: Redactie Nationale Zorggids