Normal_pasgeboren_geboorte_baby

In het eerste kwartaal van 2018 zijn zesduizend meer mensen overleden dan er kinderen werden geboren. Er waren 18.500 meer immigranten dan emigranten. Per saldo kwamen er 12.500 inwoners bij. Dat meldt CBS. 

De afgelopen jaren is het saldo van sterfte en geboorte (de natuurlijke aanwas) in het eerste kwartaal vaker negatief geweest, maar dit kwartaal was de krimp groter. Omdat ook het migratiesaldo lager was, kwam de totale bevolkingsgroei vijfduizend lager uit dan een jaar eerder.

De sterfte in het eerste kwartaal van 2018 was relatief hoog, met 45.500 overledenen Dat waren er drieduizend meer dan in dezelfde periode van 2017, toen de sterfte ook al relatief hoog was. Dit jaar kenmerkt zich door een lang aanhoudende griepepidemie en enkele koude perioden.

Er overleden relatief veel ouderen. In het eerste kwartaal van 2018 lag de sterfte onder de 80-plussers 29 procent boven het jaargemiddelde van 2017, in het eerste kwartaal van 2017 was dat 19 procent. Onder de 65-tot 80-jarigen was het verschil in sterfte naar verhouding nog sterker: 19 procent boven het jaargemiddelde in het eerste kwartaal van 2018, tegen 9 procent een jaar eerder.

Afgelopen kwartaal kwamen 39.600 kinderen ter wereld, ruim vijfhonderd minder dan een jaar eerder. Het aantal kinderen dat geboren wordt is al enkele jaren relatief laag. In perioden dat de sterfte hoger is dan normaal, is de kans op natuurlijke krimp vrij groot. Dit speelt vooral in de wintermaanden. Dan overlijden doorgaans meer mensen en worden minder kinderen geboren dan in de zomermaanden.

In de rest van het jaar overlijden minder mensen en worden meer kinderen geboren, zodat de natuurlijke aanwas over het hele jaar nog wel positief uitkomt. Omdat de groep ouderen groeit, zullen per jaar ook meer mensen overlijden. De verwachting is dat het saldo van geboorte en sterfte tot 2038 nog positief zal zijn, daarna  zal het aantal overledenen het aantal geboorten overtreffen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids