Inspectie sluit onderzoek naar problemen bij spermabank Rijnstate

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft twee onderzoeken gedaan naar de spermabank van ziekenhuis Rijnstate. Bij een aantal donoren was de toen bestaande norm van ‘maximaal 25 kinderen per donor’ overschreden. Hierover kreeg de inspectie meldingen en signalen van donoren, wensouders en kinderen. Sindsdien heeft de raad van bestuur van Rijnstate maatregelen genomen waardoor de inspectie er vertrouwen in heeft dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. Dit meldt IGJ. 

Uit de meldingen en signalen van donoren, wensouders en kinderen én uit het onderzoek van de inspectie bleek dat er in het ziekenhuis onvoldoende alertheid was geweest op de administratie van de spermabank en de communicatie hierover. Duidelijk was dat er geen risico’s waren voor de zorgverlening op het gebied van de fertiliteit tijdens het onderzoek. Wel waren verbeteringen mogelijk, onder andere op het gebied van goed bestuur.

Nieuwe samenwerkingsstructuur

Het ziekenhuis heeft inmiddels afspraken gemaakt over een nieuwe samenwerkingsstructuur voor de spermabank, het laboratorium en de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Hierbij zijn de verantwoordelijkheden duidelijk benoemd, aldus IGJ. De nieuwe structuur is op 1 oktober 2019 van start gegaan.

De inspectie zegt zich ervan bewust te zijn dat door het toezicht wel verbeteringen op systeemniveau in Rijnstate zijn doorgevoerd, maar het verleden voor alle individuele betrokkenen helaas niet kan worden hersteld.

Vertrouwen in spermabank Rijnstate hersteld

Gedurende het onderzoek had de IGJ zorgen over de wijze waarop de tekortkomingen uit het verleden werden aangepakt. Het ziekenhuis heeft uiteindelijk de registratiesystemen en dossiers laten onderzoeken over de periode vóór juli 2014. Daarnaast is de communicatie naar de talrijke betrokkenen gestructureerd uitgevoerd en zijn waar mogelijk tekortkomingen gerepareerd. Op basis van deze kennis, de bevindingen uit de inspectiebezoeken, documenten, gesprekken en de nieuwe structuur, heeft de inspectie vertrouwen in het ziekenhuis en beëindigt zij het onderzoek naar de spermabank.

Door: Nationale Zorggids