Normal_rss_entry-270231

Het moet voor oma's en opa's makkelijker worden omgang te regelen en onderhouden met hun kleinkind als dit door omstandigheden niet of te weinig gebeurt. Dat kan het geval zijn na een echtscheiding van hun eigen kind, waardoor ze hun kleinkind minder of niet meer zien. De Tweede Kamer stemde voor een voorstel van het CDA dat het kabinet verzoekt om voor grootouders de juridische drempel te verlagen om een omgangsregeling te krijgen.

Volgens onderzoekers ligt die drempel in de rechtspraktijk in Nederland relatief hoog in vergelijking met omringende landen. De Kamer wil daarom een andere uitleg van het juridische begrip van "een nauwe persoonlijke betrekking" en de wens van het kind leidend laten zijn in de omgangsafspraken.

Wetsvoorstel indienen

Volgens CDA'er Madeleine van Toorenburg komt het veel voor dat grootouders hun kleinkinderen niet zien terwijl ze dit wel graag willen. Veel partijen sturen hier al langer op aan, maar minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wilde er volgens haar niet aan. Het nieuwe kabinet moet nog dit jaar een wetsvoorstel hiertoe indienen, besloot de Kamer op de laatste Kamerdag voor de verkiezingen.

Door: ANP