Normal_baby_pasgeboren_geboorte

De samenwerkende ziekenhuizen binnen Santeon verzamelen data voor het verbeteren van de geboortezorg. Dit gebeurt via het Samen Beter Programma dat als doel heeft om het aantal ongeplande keizersneden en totaalrupturen te verminderen. Ook richt het programma zich op de zorg om de zwangerschap en geboorte heen, zoals verblijfsduur in het ziekenhuis of ondersteuning door lactatiedeskundigen. Door de resultaten binnen Samen Beter te vergelijken, ziet Santeon verschillen tussen ziekenhuizen, maar ook wat de meest optimale zorg is. Dit meldt Santeon. 

Een ruime meerderheid van de vrouwen bevalt in het ziekenhuis, omdat er een verhoogd risico op complicaties is of vanuit medische noodzaak. 14 procent van de vrouwen die in het ziekenhuis bevalt, belandt in een Santeon ziekenhuis. Deze ziekenhuizen verzamelen data en gebruiken daarbij Value Based Health Care (VBHC), waarbij er aandacht is voor de beste uitkomsten voor de patient, tegen zo laag mogelijke kosten.

Volgende stap

“Naast de gemeenschappelijke doelen, werkt ieder ziekenhuis aan haar eigen verbeterpunten, waarbij je in alle openheid moet durven leren van elkaar. Nu we de uitkomsten periodiek analyseren, is het tijd voor de volgende stap, met nog meer aandacht voor de wens van de patiënt”, zegt gynaecoloog David van der Ham van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Inmiddels hebben de zeven ziekenhuizen een methode gestandaardiseerd om totaalruptuur te voorkomen en kan het aantal ongeplande keizersnedes worden teruggebracht. Het is nooit te voorkomen dat een vrouw toch een keizersnede nodig heeft, omdat dit in sommige gevallen de veiligste optie is voor moeder én kind.

Santeon

Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen, verspreid door Nederland, samen: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente, OLVG in Amsterdam en de St. Antonius Ziekenhuizen in Utrecht en Nieuwegein. 

Door: Nationale Zorggids