Normal_zwanger_verloskundige_gynaecoloog

Het aantal praktiserende verloskundigen is de afgelopen jaren voortdurend gestegen, ook in 2021 zijn er meer verloskundigen dan het jaar ervoor, namelijk 3940 versus 3740 in 2020. Er is de laatste jaren wel sprake van minder instroom vanuit de opleiding, waardoor de vergrijzing van de beroepsgroep zich doorzet. De verloskundigen die in 2021 niet meer praktiseerden hebben in de meeste gevallen het vak te verlaten om een andere functie binnen de verloskunde te vervullen. Verzwaarde werkomstandigheden zoals onregelmatige diensten, motivatie, werksfeer, regelgeving en werkdruk zijn de belangrijkste vertrekredenen. Dit meldt Nivel. 

Het percentage verloskundigen dat fulltime werkt is verder gedaald, van 51 procent in 2018 naar 44 procent in 2021. De gemiddelde werkweek van een verloskundige is met 36,3 uur wel stabiel gebleven. Wel ziet Nivel dat de tijdsbesteding aan niet-cliëntgebonden taken zoals administratie of nascholing is toegenomen. In 2021 besteden verloskundigen namelijk bijna 71 procent van hun tijd aan cliëntgebonden taken, terwijl dit in 2018 nog bijna 82 procent was. Dit houdt in het percentage niet-cliëntgebonden taken is gegroeid van 18 procent in 2018 naar 29 procent in 2021. Dit is overeenkomstig de trend bij veel beroepsgroepen in de zorg.

Ten slotte ziet Nivel dat bijna alle verloskundigen bovenop de reguliere werkweek bereikbaarheidsdiensten doen en ongeveer de helft van hen achterwachtdiensten.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/werkweek-blijft-stabiel-maar-verloskundigen-besteden-2021-minder-tijd-aan-clientgebonden, geraadpleegd op 21-10-2021