Gay vlag

AMSTERDAM - Om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen heeft het Consortium Roze 50+ met de certificerende instelling in kwaliteitszorg KIWA de zogeheten Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld. Vijf locaties van Amsta hebben dit certificaat voor 'diversiteit in seksuele geaardheid' behaald, zo meldt de Amsterdamse zorginstelling.

Tijdens deze scan wordt gekeken naar respect en openheid, waarborging van privacy, gelijke behandeling van partners en hoe er met seksuele diversiteit wordt omgegaan.

De locaties die het certificaat voor ‘diversiteit in seksuele geaardheid’ hebben ontvangen zijn de Poort, de Werf, Nellestein, Vondelstede en Amsteldijk. Amsta is een zorgaanbieder voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en andere Amsterdammers die zorg nodig hebben op het gebied van persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn.

Het Consortium Roze 50+ en de Roze Loper is een samenwerkingsverband van het COC, ANBO, Vilans en MOVISIE.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz