Normal_echtpaar__ouderen

AOW'ers met een jongere partner die nog geen AOW heeft, hebben recht op AOW-partnertoeslag als hun partner zelf niet genoeg verdient. Door een politiek besluit in 1996 zal deze partnertoeslag vanaf 1 april 2015 komen te vervallen voor nieuwe instromers. Naar verwachting worden tienduizenden mensen geraakt door de maatregel waardoor zij ruim 700 euro per maand zullen mislopen. Dat meldt de NOS.

Mensen geboren na 1950 die op 1 april 2015 of later voor het eerst AOW ontvangen zullen geen toeslag krijgen voor een jongere partner. Volgens gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben in de afgelopen twee jaar nog bijna 100.000 mensen voor het eerst partnertoeslag gekregen. Omdat er geen overgangsregeling is, wordt de knip tussen de oude en nieuwe situatie als onrechtvaardig ervaren. Ouderenbond Unie KBO vraagt de politiek het besluit uit de jaren negentig in heroverweging te nemen. Volgens directeur Manon Vanderkaa heeft de bond in 1996 al gevraagd om een overgangsregeling. 'Nu is er zo'n harde knip: als je één dag te laat bent geboren, ben je de klos. Dat is toch niet uit te leggen? Het is gewoon hartstikke onrechtvaardig.'

Vanderkaa stelt dat het besluit om de partnertoeslag af te schaffen destijds werd ingegeven door de aanname dat alle vrouwen in 2015 economisch zelfstandig zouden zijn. 'Maar dat is dus een misvatting', zegt Vanderkaa. 'Als je kijkt naar de grote groep tot en met 64 jaar, daarvan is net een krappe meerderheid economisch zelfstandig. Maar van de oudere vrouwen is dat aantal veel lager.'

Volgens het ministerie van Sociale Zaken hebben mensen bijna twintig jaar gehad om zich voor te bereiden op de maatregel en is er geen aanleiding om deze nu aan te passen. De ruim 300.000 ouderen die nu al de partnertoeslag ontvangen blijven die wel gewoon ontvangen; de maatregel geldt alleen voor nieuwe instromers.

© Nationale Zorggids