Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

Een groot deel van de Nederlandse bevolking steunt de mogelijkheden voor euthanasie. 88 procent vindt het goed dat er een euthanasiewet is en 76 procent kan zich voorstellen zelf ooit gebruik te zullen maken van deze wet. Dit blijkt uit het derde evaluatieonderzoek van de euthanasiewet dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door VUmc, Erasmus MC, AMC, UMCU en CBS met subsidie van ZonMw, zo meldt het VUmc. 

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat mensen met dementie, een psychiatrische aandoening of ouderen met een voltooid leven in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor euthanasie. 15 tot 17 procent is hier juist tegen. Dat blijkt uit het publieksonderzoek dat onderdeel is van de wetsevaluatie.

De toename van het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding leidt tot een toegenomen werkdruk voor de toetsingscommissies. Toch zijn meldend artsen, toetsingscommissies, het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg tevreden over de inhoud en het functioneren van de wet. Hoewel er op veel gebieden maatschappelijke en politieke discussie is over aspecten van de euthanasiepraktijk, zijn er geen problemen met de inhoud van de wet. De huidige wet biedt in zijn huidige vorm een goed kader.

De toename in het totale aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding van 4050 naar 6800 heeft te maken met twee ontwikkelingen. Ten eerste is er een toename in het aantal verzoeken. In 2015 had 8,4 procent van alle overledenen een euthanasieverzoek gedaan; dit was 6,7 procent in 2010. Ten tweede wordt een groter deel van deze verzoeken ingewilligd: van 45 procent in 2010 naar 55 procent in 2015. Net zoals in 2010 gaat het maar voor een klein deel om verzoeken van mensen met dementie, een psychiatrische aandoening of voltooid leven zonder ernstige aandoening. De overgrote meerderheid heeft een ernstige lichamelijke aandoening.

Deze evaluatie is gebaseerd op een aantal deelonderzoeken waaronder vragenlijstonderzoek onder artsen, via een steekproef van sterfgevallen uit de doodsoorzakenregistratie van het CBS, een publieksonderzoek, interviews met psychiaters, leden van regionale toetsingscommissies euthanasie en observaties van vergaderingen van deze commissies.

Door: Redactie Nationale Zorggids