Normal_dementie_oudere_bejaarde_eenzaam

"Laat duizenden patiënten die verdwalen in de bureaucratie niet in de steek!" Dat is de gezamenlijke oproep van de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan het kabinet. De onderzoeksinstituten maken zich onder meer zorgen over mensen met dementie. "Deze mensen vallen nu tussen wal en schip wegens gebrekkige toegang tot ondersteuning en zorg", zegt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland. Dit meldt Alzheimer Nederland. 

De drie organisaties vinden dat het kabinet meer moet doen voor dementerende ouderen, psychiatrische patiënten en voor verstandelijk beperkte jongeren. Want nu vallen zij nog te vaak tussen wal en schip. 

Meerveld: “Het signaal van deze unieke en eendrachtige oproep is helder. De toegang tot ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen, waaronder mensen met dementie, moet en kan beter. De onderzoeksinstituten wijzen terecht op het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen met dementie is dit een casemanager dementie. Casemanagers zijn gespecialiseerd om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Het is onbegrijpelijk dat slechts 30 procent van de mensen met dementie toegang heeft tot deze zorgverleners.”
 
Alzheimer Nederland roept daarom de regering op serieus aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de onderzoeksinstituten. Meerveld: "Lever eerst de zorg die nodig is en ga pas daarna soebatten over de rekening. Want wij krijgen nog steeds signalen over mensen die tegen schotten in de zorg aanlopen."

Vandaag debatteert minister Hugo de Jonge met de Tweede Kamer over de zorgbegroting. "Alzheimer Nederland roept de Tweede Kamerleden op aandacht te vragen voor het appèl van de onderzoeksinstituten", aldus Meerveld.

Door: Redactie Nationale Zorggids