Logo_avirazorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Avirazorg een nieuwe aanwijzing gegeven. Eerder werd geconstateerd dat er bij de zorgaanbieder sprake is van structurele tekortkomingen in de geboden zorg, waarvoor de inspectie een aanwijzing oplegde.  De zorgaanbieder heeft zich in de tussenliggende periode niet verbeterd. De nieuwe aanwijzing gaat daarom verder; Avirazorg moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 juni 2019 de bestaande cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder dan Pretoria Zorg B.V., Stichtse Zorg B.V., MDO Zorg B.V., Amana Zorg B.V. en Thuiszorg Avira B.V. Dit meldt IGJ. 

Geen enkel vertrouwen

Avirazorg levert thuiszorg aan cliënten in de provincie Utrecht. De inspectie heeft er - gelet op het volledige gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de hiervoor genoemde zorgaanbieders naar de inspectie toe -  geen enkel vertrouwen in dat alle cliënten op dit moment of op korte termijn zorg ontvangen dan wel goede zorg ontvangen, passend bij hun actuele zorgbehoeften.

De inspectie constateert dat cliënten van de Utrechtse thuiszorgaanbieder niet voldoende goede zorg ontvangen die aansluit bij hun actuele zorgbehoeften, dat er geen sprake is van voldoende professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en dat Avirazorg zich niet houdt aan de cliëntenstop die de inspectie bij de vorige aanwijzing had opgelegd.

Tot op heden heeft  de instelling onvoldoende medewerking verleend bij het verstrekken van benodigde informatie aan de inspectie. De inspectie is hierdoor gehinderd bij haar onderzoek naar de naleving van de aanwijzing en de kwaliteit van de thuiszorg voor kwetsbare cliënten.

Last onder bestuursdwanf of last onder dwangsom

Mochten Avirazorg, Stichtse Zorg B.V., MDO Zorg B.V., Amana Zorg B.V. en Thuiszorg Avira B.V. niet binnen de gestelde termijn van één week aan de aanwijzing voldoen, dan kan de inspectie een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom opleggen om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg van de inspectie is bereikbaar om de cliënten op weg te helpen naar een nieuwe thuiszorgaanbieder. Daarnaast heeft de inspectie direct contact met de huisartsen binnen de regio.

Door: Nationale Zorggids