Normal_tandarts_lamp

Het Capaciteitsorgaan adviseert minister Bruno Bruins voor Medische Zorg om het aantal opleidingsplaatsen van de studie tandheelkunde met 71 uit te breiden naar 311 per jaar. Het Capaciteitsorgaan noemt dit aantal in een tussentijds advies. Beroepsvereniging KNMT is hier blij mee, want er zijn steeds meer signalen die duiden op een tekort aan tandartsen. Dit meldt KNMT. 

KNMT-voorzitter Wolter Brands kan zich vinden in het advies van het Capaciteitsorgaan voor uitbreiding met 71 plekken per jaar. Hij denkt dat daarmee een goed evenwicht wordt bereikt. “We zijn er immers ook niet bij gebaat dat er over een paar jaar weer een overschot aan tandartsen ontstaat.”

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt in opdracht van de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs de benodigde opleidingscapaciteit voor tandartsen en mondhygiënisten. Voor het nu uitgebrachte tussentijdse advies heeft het gekeken naar ‘harde’ parameters: verandering van de vraag op basis van demografische ontwikkelingen, instroom uit de opleidingen en het buitenland en uitstroom van Nederlandse tandartsen en mondhygiënisten.

Dit jaar neemt het Capaciteitsorgaan ook andere parameters mee, zoals sociaal-culturele factoren, vakinhoudelijke ontwikkelingen en taakherschikking. Hieruit volgt eind 2019 een definitief advies. 

Door: Nationale Zorggids