Normal_tandarts

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) controleren deze week, in de Week van de Mondzorg, of tandartsen niet te veel röntgenfoto’s maken bij kinderen. Samen bezoeken ze acht praktijken waar zij ter controle patiëntendossiers bekijken. Uit een analyse van de declaratiedata blijkt dat deze praktijken veel meer röntgenfoto’s maken dan gemiddeld. Tijdens de bezoeken bekijken de organisaties of er een verklaring is voor de afwijkingen in de declaraties. Dat meldt NZa. 

Tandartsen mogen kinderen niet aan gezondheidsrisico’s blootstellen door het maken van onnodige röntgenfoto’s. Bij het maken van foto’s komt straling vrij die, zeker voor kleine kinderen, schadelijk kan zijn. Ook mogen zij geen rekening indienen als zij de foto’s niet gemaakt hebben. Als blijkt dat er geen foto’s gemaakt zijn maar er wel een rekening is verstuurd, dan pakt de NZa dit op. Als uit de dossiers blijkt dat er geen medische noodzaak voor het maken van een foto was, is de IGJ aan zet.

Het is de tweede keer dat de NZa een controleweek houdt bij tandartsen. In september 2017 controleerde de zorgautoriteit praktijken die vaker dan gemiddeld een rekening stuurden voor het uitvragen van de medische voorgeschiedenis van een patiënt. Uit een evaluatie onder meer dan driehonderd tandartsen bleek dat twee derde van de ondervraagde tandartsen bekend zijn met de controleweek van de NZa. Van de niet-gecontroleerde tandartsen heeft één op de zeven hun manier van werken gecontroleerd of zelfs aangepast. De deelnemers aan het onderzoek waarderen de manier waarop de NZa de controles uitvoert. Vooral het meegeven van verbeterpunten vinden ze positief.

De IGJ en de NZa werken samen om de zorg van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Daarom roepen wij mensen op hun declaraties goed te controleren en met hun tandarts in gesprek te gaan als zij vermoeden dat er onterecht röntgenfoto’s worden gemaakt bij hun kind.

Door: Redactie Nationale Zorggids