Normal_mantelzorg__thuiszorg

Steeds vaker krijgen mensen zorg thuis en dat vraagt het nodige. Vanuit zorgverleners, patiënten en hun naasten. Op welke wijze werk je samen in een netwerk? Hoe zorg je dat je echt vanuit het perspectief van de patiënt de zorg verleent? Hoe zorg je dat iedereen binnen jouw regio aangesloten is? En wat vraagt dat van governance en leiderschap? Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

 

Daarover gaat het magazine Toezicht op zorgnetwerken dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deze week heeft uitgebracht. Dit magazine is bedoeld om zorgnetwerken in Nederland te inspireren en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren.

Toezicht op zorgnetwerken

De inspectie is sinds 2015 actief bezig om haar toezicht op zorgnetwerken te ontwikkelen. In het magazine wil de inspectie laten zien wat zij doet en heeft gedaan en tot welke inzichten we zijn gekomen. Met dit magazine wil de IGJ op een toegankelijke manier een terugblik en vooruitblik bieden op het toezicht op zorgnetwerken.

Ook de komende jaren blijft de inspectie hier aandacht voor houden. Goede samenwerking, coördinatie en afstemming in zorgnetwerken is van belang voor goede patiëntenzorg. Zorgverleners zijn in verschillende regio’s, creatief en energiek aan de slag om zorg thuis mogelijk te maken.

Door: Nationale Zorggids