Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Mensen in de zorg werken doorgaans onder zware psychische en fysieke omstandigheden, maar nooit onder zo’n heftige werkdruk en onder zo’n vergrootglas als nu. Hoe kunnen we de gevolgen van deze werkdruk door de coronapandemie zoveel mogelijk beperken? Uit nieuw onderzoek van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) blijkt dat het gelijk houden van zorgteams de efficiëntie verhoogt en het aantal sterfgevallen vermindert. Dit meldt RSM. 

Het zorgen voor ernstig zieke patiënten met hoge sterftecijfers eist zijn tol. Daarom is onderzocht hoe zorgmanagers de impact van negatieve ervaringen op hun mensen kunnen beperken.

Mentale gevolgen en prestaties

De crux zit hem in het gelijk houden van zorgteams. De onderzoekers gebruikten een gesimuleerd model om een ‘normaal’ rotatiebeleid voor teamleden te vergelijken met een beleid dat voorkomt dat de hoofdchirurg wordt gekoppeld aan minder bekende teamleden. Het bleek dat patiënten 30 procent minder lang in het ziekenhuis hoefden te blijven als ze werden geopereerd door een chirurg die daarvoor een patiënt was verloren, maar in beide gevallen met hetzelfde team had gewerkt. 

De ziekenhuisgegevens die in de simulatie werden bestudeerd, impliceerden ook een vermindering van de totale opnameduur per patiënt met drie dagen.

“Het overlijden van patiënten heeft niet alleen mentale gevolgen voor het personeel in de gezondheidszorg; het leidt ook tot verminderde prestaties tijdens volgende operaties bij andere patiënten, waardoor het verblijf in het ziekenhuis van die andere patiënten wordt verlengd,” zegt onderzoeker Ioannis Fragkos.

In cijfers uitgedrukt, suggereert de studie dat slechts één recente ervaring met het overlijden van een patiënt voor een chirurgisch team het verblijf in het ziekenhuis voor de volgende patiënten van de teams met 44 procent kan verhogen, wat zich vertaalt naar ongeveer 4,6 dagen. “De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn voor de inzet van de kritieke middelen van een ziekenhuis,” aldus onderzoeker Fragkos.

Stabiliteit binnen zorgteams

Fragkos legt uit: “Zorgmanagers die erkennen hoe mislukkingen de productiviteit op de lange termijn beïnvloeden, zullen mislukkingen ook zien als leermogelijkheden. Zulke leiders begrijpen dat teamleden die samen mislukkingen ervaren, een zinvollere vertrouwdheid met elkaar kunnen ontwikkelen, wat uiteindelijk hun productiviteit verbetert.”

Door teams zo stabiel mogelijk te houden in moeilijke tijden kunnen zorgmanagers hun mensen en hun organisatie beschermen tegen de psychologische effecten – en de operationele gevolgen – die optreden in de nasleep van het overlijden van een patiënt.

Door: Nationale Zorggids