Inspectie gaat toezicht houden op zorg bij evenementen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start binnenkort met het toezicht op de zorg tijdens evenementen als sportwedstrijden, festivals of concerten. Zorgverleners bieden daar bijvoorbeeld eerste hulp bij ongelukken, maar ook verpleegkundige zorg, medische zorg en specialistische spoedzorg. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,

Sinds januari 2022 zijn eisen van kracht voor de zorg tijdens evenementen. Bij het opstellen daarvan waren organisaties betrokken die zich bezighouden met de zorg op evenementen. Bijvoorbeeld GGD’en, EHBO-verenigingen, de ambulancezorg en andere belangrijke organisaties in de evenementenzorg. Ook medische beroepsverenigingen hebben eraan meegewerkt. 

Toezicht inspectie

De inspectie gaat tijdens evenementen kijken of de zorgaanbieders aan de eisen voldoen. Tijdens de bezoeken kijkt de inspectie bijvoorbeeld naar de deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverleners en zorgprofessionals en naar de inrichting, de veiligheid en de hygiëne van de hulpposten. Dit toezicht is in het begin vooral stimulerend bedoeld; om waar dat nodig is de kwaliteit van de evenementenzorg te verhogen. Rapporten over toezichtbezoeken komen op de website van de IGJ.

Door: Nationale Zorggids