Logo_dimence-logo-ggz

De pilot met horizontaal toezicht binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lijkt een positief effect te hebben op de onderlinge samenwerking en het declaratieproces. Het afgelopen jaar hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hun krachten gebundeld met ggz-aanbieder Dimence. De positieve bevindingen hebben ook andere zorgaanbieders geïnteresseerd in horizontaal toezicht. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

De pilot heeft als doel om de onderlinge relaties te verbeteren tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Nu wordt er nog veel vanuit wantrouwen gewerkt. Horizontaal toezicht moet de rechtmatigheid van zorguitgaven verbeteren. Zo wordt er vastgesteld of een declaratie goed is ingediend, of er een verwijsbrief aanwezig is en of de zorg ook daadwerkelijk is verleend. Door hier meer aandacht op te leggen, zullen minder declaraties worden afgekeurd. Ggz-aanbieders kunnen zo ook sneller hun definitieve gegevens over het boekjaar vaststellen.

Het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar loopt door het horizontale toezicht makkelijker. Door het wederzijdse vertrouwen en de transparantie hoeft er bovendien niet steeds een controle achteraf plaats te vinden. Dit vermindert de administratieve lasten binnen de ggz.

Een externe accountant zal zich binnenkort buigen over de concrete voordelen van horizontaal toezicht. Dan kan Dimence ook met VGZ en Zilveren Kruis afspreken hoe zij de pilot een vervolg gaan geven. De partijen hebben al afgesproken dat ze zullen blijven samenwerken in het kader van horizontaal toezicht. Er zijn ook al pilots met VGZ, Zilveren kruis, KPMG en drie ziekenhuizen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids