Normal_geld_portemonnee

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal wanbetalers van de zorgverzekering in 2017 gedaald is met 8 procent. Dit is mede het resultaat van aanpassingen in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid en de inspanningen van gemeenten en zorgverzekeraars. Dit meldt de Zorgverzekeringslijn. 

Wanbetalers in bijna alle gemeenten gedaald

De top 5 gemeenten met het meest aantal wanbetalers wordt al jarenlang bezet door dezelfde gemeenten. Rotterdam voert de lijst aan met relatief het meeste aantal wanbetalers (4,4 procent van de premiebetalende bevolking). De gemeenten Hoogezand-Sappemeer (plek 6) en Capelle aan den IJssel (plek 9) zijn nieuw in de top 10. Het aantal wanbetalers in deze gemeenten daalde wel, maar minder hard dan in andere gemeenten. Arnhem en Kerkrade zijn verdwenen uit de top 10. In 90 procent van de gemeenten is het aantal wanbetalers gedaald. 

Inspanningen werpen vruchten af 

Een aantal gemeenten en zorgverzekeraars hebben de handen ineengeslagen en afspraken gemaakt om bijstandsgerechtigden te helpen hun premieschuld op te lossen. Daarnaast hebben veel wanbetalers zelf een betalingsregeling afgesproken met hun zorgverzekeraar. Deze inspanningen zijn zichtbaar in het grote aantal opschortingen als wanbetaler, ruim 62.000. Met name in gemeenten Heerlen, Kerkrade, Rotterdam, Helmond en Vlissingen zijn de inspanningen goed zichtbaar. Daar daalde het aantal wanbetalers met 1 tot 1,5 procent.

Daling zet door

Het aantal wanbetalers behaalde een piek van 330.235 in februari 2015, waarna de daling is ingezet. In 2016 en 2017 daalde het aantal wanbetalers met respectievelijk 11 procent en 8 procent. Op 1 december 2018 was het aantal wanbetalers 225.177. De verwachting is dat de daling de komende jaren verder doorzet.

Makkelijker uit de zorgverzekeringsschulden

In juli 2016 zijn er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die het voor verzekerden makkelijker maken om hun zorgverzekeringsschuld op te lossen. Zo betalen wanbetalers die zelf met hun verzekeraar een betalingsregeling afspreken niet langer een hogere bestuursrechtelijke premie. En kunnen gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken om bijstandsgerechtigden met meer dan 6 maandpremies achterstand bij hun zorgverzekeraar te helpen. Daarnaast moeten zorgverzekeraars ook meer inspanningen verrichten om mensen met financiële problemen te helpen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids