Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten akkoord over financiële risico's corona

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben een week voor de jaarwisseling een akkoord kunnen sluiten om financiële risico's door corona voor de ziekenhuizen te verkleinen. Deze afspraken zijn gemaakt door de Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Naast deze landelijke regeling, kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu individuele afspraken maken over de zorg in het komende jaar.

In de landelijke regeling staat dat UMC's en algemene ziekenhuizen een gelijkwaardige vergoeding krijgen voor de zorg aan coronapatiënten, beschermingsmiddelen en voor het opschalen van bedden op de intensive cares. Daarbij zijn er afspraken gemaakt om gemiste inkomsten vanwege de zorg die door corona niet kan worden verleend, te compenseren. Dat moet ervoor zorgen dat ziekenhuizen de landelijke richtlijnen kunnen volgen voor het afschalen of opschalen van de reguliere zorg.

De ziekenhuizen wilden al langer een akkoord met zorgverzekeraars om de financiële onzekerheden te dekken die door het coronavirus zijn ontstaan. Ook de omikrontvariant zorgt nog voor veel onzekerheid bij de ziekenhuizen.

Moeizaam

De gesprekken over het akkoord verliepen nogal moeizaam, schrijft NRC. Zo waren verschillende ziekenhuisbestuurders gefrustreerd over de vraag van verzekeraars om bezuinigingen. Nu het landelijke akkoord rond is, hopen de ziekenhuizen dat de laatste contractonderhandelingen met zorgverzekeraars snel worden afgerond. De deadline daarvoor ligt op oudejaarsdag.

Voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt tevreden te zijn met de 'covidvangnetregeling', omdat die op korte termijn lucht biedt aan de ziekenhuizen. Wel hoopt hij op meer investering in de zorg vanuit het kabinet.

Door: ANP