Normal_health-insurance-concept-2022-10-24-22-45-37-utc-min__1_

Speciaal voor mensen met een laag inkomen is er in Nijkerk een speciale collectieve zorgverzekering: de gemeentepolis. Met deze polis helpt de gemeente hen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn. Dit meldt de gemeente.

Voordelen van de gemeentepolis zijn dat de gemeente meebetaalt aan de zorgverzekering, verzekerden ruime vergoedingen krijgen voor bijvoorbeeld brillen en lenzen, fysiotherapie, tand- en mondzorg en de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Zilveren Kruis

De collectieve zorgverzekering wordt aangeboden door Zilveren Kruis, die iedereen accepteert – zonder medische keuring. Voor het aanbod van de zorgverzekering en welke kosten vergoed worden kunnen minima terecht op www.gezondverzekerd.nl.

Door: Nationale Zorggids