NZG Zorgnieuws

Logo_nieuw-leiderschap-eigenaarschap-case-ggzbreburg

Nieuwe vorm van begeleid wonen voor jongeren in Tilburg


GGz Breburg gaat van start met een innovatieve vorm van begeleid wonen voor jongeren. De nieuwe methode blijkt al succesvol bij volwassenen, zegt de organisatie. Daarom wil de Tilburgse instelling de woonvorm ook gaan aanbieden voor jongeren tussen de 16 en 28 jaar die kampen met een psychiatrische stoornis of een verslaving. Dit meldt Brabants ...

Normal_jongetje_met_syndroom_van_down

Kinderen met Downsyndroom minder aanwezig in hogere groepen basisschool


75 procent van de kinderen met downsyndroom gaat naar de reguliere kinderopvang. Daarvan gaat ruim de helft naar een reguliere basisschool. Minder dan 1 procent stroomt vervolgens door naar het reguliere voortgezet onderwijs. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Normal_459px-user-integra-lifter1

Herziening internationale norm voor tilliften


De huidige norm NEN-EN-ISO 10535 'Tilliften voor het verplaatsen van mensen met een handicap – Eisen en beproevingsmethoden' uit 2007, gaat dit najaar in revisie. De ontwerpteksten zijn beschikbaar voor Nederlands commentaar en experts kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Nederlandse of Europese werkgroep. Nederlandse partijen en experts d...

Normal_ehbo_kind_fiets_ongeluk_ongeval_eerste_hulp

Vereniging voor Traumachirurgie omarmt ‘Stop de bloeding – red een leven’


De cursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ is bedoeld om zoveel mogelijk omstanders te leren hoe ze levensbedreigend bloedverlies kunnen stoppen. In de traumazorg is ernstig acuut bloedverlies de belangrijkste ‘ziekte’ die het leven van ongevalspatiënten kan bedreigen. Iemand met een slagaderlijke bloeding kan in drie tot vijf minuten doodbloe...

Normal_rss_entry-97526

SGP vraagt in VS aandacht euthanasiebeleid


SGP-leider Kees van der Staaij heeft in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal aandacht gevraagd voor het euthanasiebeleid in Nederland. In een opinieartikel met de titel 'In Nederland vermoordt de dokter je' schrijft hij dat de grenzen van het euthanasiebeleid steeds verder zijn opgerekt.

Normal_baby__opvang__chinees__meisje__tijgeren__kruipen

Nieuwe maximum uurtarieven kinderopvang bekend


De maximum uurtarieven in de kinderopvang voor 2018 zijn bekend. Demissionair minister Asscher liet dat deze week weten in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de nieuwe tarieven is de compensatie voor de maatregelen van de Wet IKK, die ook in 2018 ingaat, al meegerekend. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Logo_brandwondenstichting__brandwonden

Nieuwe richtlijn voor optimale zorg brandwondenpatiënten


De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft samen met professionals uit de eerste- en tweedelijns zorg de richtlijn ‘Zorg voor patiënten met brandwonden’ opgesteld. Met deze richtlijn wil de stichting ervoor zorgen dat er minder verschil zit in de opvang en zorg die huisartspraktijken en ziekenhuizen aan patiënten bieden. Dit meldt de Nederlandse...

Normal_cosmetische_operatie__plastische_chirurgie

Last onder dwangsom en aanwijzing voor Clinique Dr. Don beëindigd


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de aanwijzing en de last onder dwangsom bij de Clinique Dr. Don in Hengelo beëindigd. Vorig jaar kreeg de kliniek voor cosmetische chirurgie een aanwijzing van de Inspectie. De tekortkomingen zijn inmiddels verbeterd. Dit meldt de IGZ.

Normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

Snel ingrijpen kan kans op psychose verminderen


Wanneer zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de symptomen van een psychose preventief behandelen, is de kans veel kleiner dat de patiënt ook daadwerkelijk een psychose zal krijgen. Het gaat om mensen met een ultrahoog risico (UHR) waaronder jongeren tussen de 14 en 35 jaar vallen die al andere psychische klachten hebben. Door de...

Normal_fysio_fysiotheraphie_fysiotherapeut_therapeut

Fysiotherapeut geeft te weinig info over kosten en behandelingen


Bijna de helft van de patiënten die gebruik maken van fysio- of oefentherapie geven aan niet genoeg geïnformeerd te worden voorafgaand aan de behandeling. Onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland toont aan dat er veel onduidelijkheid heerst over het aantal behandelingen die gegeven moeten worden, de kosten hiervan en welke resultaten verwac...

Normal_zwanger__ouders__baby__in_verwachting

Antibiotica tijdens zwangerschap kan kans op afwijkingen vergroten


Vrouwen die tijdens hun zwangerschap bepaalde soorten antibiotica gebruiken, verhogen daarmee mogelijk de kans op een aangeboren afwijking bij hun kind. Dit stellen Canadese onderzoekers op basis van onderzoek onder bijna 140.000 moeders die zijn bevallen tussen 1998 en 2008. Het gaat vooral om de zogeheten chinolonen. Dit meldt NU.nl.

Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

‘Van Rijn stelt problemen Wlz voor kinderen voor zich uit’


Demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is er niet in geslaagd om voor het zomerreces duidelijkheid te scheppen over kinderen die geweigerd worden voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) noemt het teleurstellend dat ouders nu nog altijd niet de zorg kunnen aanvragen die hun kind met e...

Normal_umcg__ziekenhuis__groningen

Subsidie voor UMCG om communicatie met ouderen te verbeteren


Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt 450.000 euro Europese subsidie om een onderwijsprogramma te ontwikkelen waarmee artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners beter leren communiceren met oudere patiënten met ‘lage gezondheidsvaardigheden’. De subsidie is onderdeel van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Dit m...

Normal_huiselijk_geweld-kindermishandeling-kind-misbruik

Hart van Brabant krijgt regionale Taskforce Kindermishandeling


De regio Hart van Brabant krijgt een eigen 'Taskforce Kindermishandeling'. Het doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Aanleiding voor deze taskforce is dat de cijfers rondom kindermishandeling in de regio niet dalen, ondanks de grote inzet op het thema. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

IGZ onderzocht ‘netwerkzorg thuis’ bij ouderen in Houten


De kwetsbare oudere in Houten heeft een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van haar pilot naar de netwerkzorg thuis bij ouderen in Houten. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuiswonen, maar hebben daarbij wel hulp nodig uit hun netwerk. Dit meldt ...

Normal_stress__zorgen__depressief

'Vrouwen in vroege overgang mogelijk meer kans op ontwikkelen depressie'


Vrouwen die vroeg in de overgang komen, blijken mogelijk een verhoogde kans te hebben op het krijgen van depressieve klachten. Onderzoek van The North America Menopause Society bevestigt dit. Dit meldt NU.nl.

NZG Interview

‘Tekort aan vrijwilligers in palliatieve zorg zet grote druk op mantelzorgers.' VPTZ wil meer samenwerking met thuiszorg

Normal_schermafbeelding_2017-05-30_om_15.48.58


Terwijl door vergrijzing de vraag naar palliatieve hulpverlening steeds verder toeneemt, dreigt een ernstig tekort aan mensen die ondersteuning bieden. VPTZ Nederland, de k...

NZG Blog

Angst hoeft niet meer!

Normal_marja_foto

Vanaf 1988 mediteerde ik zeven jaar bij de Brahma Kumaris en dat deed me heel erg goed. Elke dag om vier uur stond ik op voor de eerste meditatie en dan om half zes fietsen naar de Brahma Kumaris langs de Prinsengracht in Amsterdam. De stad stil, weinig auto's, merels floten en ik wist precies: bij de Leidsegracht bij Casu Peru, het restaurant m...

NZG Topvacatures

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht