Normal_edith_schippers_3__2_

Vanaf 1 januari 2014 moeten verantwoordelijkheden van hoofdbehandelaars in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) duidelijker vastgelegd zijn. Dit stelt minister Edith Schippers (VWS) in een brief die vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. 

Op declaraties komt te staan wie de hoofdbehandelaar is, wat zijn beroep is en hoeveel tijd er is besteed aan de behandeling van de cliënt. Het aantal beroepen, waarin het zorgverleners is toegestaan om hoofdbehandelaar te zijn, zal worden beperkt. Hiermee beoogt Schippers meer controle te krijgen over kwaliteit en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Aanleiding van de verscherpte eisen is onder meer een zaak rond zorgmakelaar Europsyche, waar ten onrechte zorg werd gedeclareerd. Van hoofdbehandelaars zal worden geëist dat ze een GGZ-specifieke opleiding hebben gevolgd en BIG-geregistreerd zijn. De beroepen waaraan hoofdbehandelaarschap is voorbehouden zijn: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. Deze lijst zal iedere twee jaar worden gemonitord en in 2016 definitief worden vastgesteld.

Met de herdefiniëring van verantwoordelijkheden kondigt Schippers een fundamentele hervorming aan van de GGZ, waarbij gestreefd wordt naar een stelsel met een generalistische basis-GGZ en een meer gespecialiseerde GGZ.

© Nationale Zorggids