Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

(Novum) - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet klagers duidelijker vertellen wat er met hun klacht en melding wordt gedaan. Ook moet de inspectie meer begrip tonen voor wat mensen hebben meegemaakt. Dat staat in een maandag gepubliceerd advies aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD).

Om klagers te informeren over hun klacht of melding zou er een systeem moeten komen waarin mensen kunnen zien of de inspectie hun klacht bijvoorbeeld zelf in behandeling neemt of terugverwijst naar een klachtencommissie. Als de inspectie een klacht zelf onderzoekt, moet het rapport daarover openbaar worden gemaakt. En naast een dergelijke open procedure zou de inspectie klagers vooral met empathie tegemoet moeten treden.

Hoewel de inspectie meer openheid moet betrachten is het geen goed idee om klachten en meldingen meteen na ontvangst te publiceren, zo concluderen de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Gezondheidsraad in hun advies. Die suggestie werd vorig jaar wel gedaan in een eerder onderzoek naar het vertrouwen in de inspectie.

"Klachten kunnen niet meteen, zonder afweging, openbaar worden gemaakt", schrijven de twee raden in hun advies. Argumenten daarvoor zijn het principe van hoor en wederhoor, de privacy van de klager en een zorgverlener, maar ook bijvoorbeeld het risico dat iemand misschien geen klacht indient als die meteen bekend wordt.

Minister Schippers kondigde vorig jaar april aan de werkwijze van de IGZ onder de loep te nemen. Dat gebeurde naar aanleiding van een meldpunt van het consumentenprogramma TROS Radar en de Nationale Ombudsman. Daaruit bleek dat mensen klaagden dat de inspectie klachten voor hun gevoel niet serieus nam, te weinig deed met ernstige meldingen en te langzaam werkte.