Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft thuiszorgorganisatie TCC Zorg te Almere een bevel gegeven om per onmiddellijk de zorgverlening aan haar cliënten te staken en de cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Dit omdat TCC Zorg geen verantwoorde zorg levert en er acuut gevaar is voor de veiligheid van cliënten.

Uit het toezicht van de inspectie op TCC Zorg blijkt dat de organisatie aan geen enkele voorwaarde voor verantwoorde zorg voldoet. De bestuurder geeft zich ten onrechte uit voor verpleegkundige en verricht onbevoegd risicovolle en voorbehouden handelingen, zoals injecteren, blaasspoelen en het geven van een klysma, zonder daarvan bekwaam te zijn. Daarnaast heeft de bestuurder leerlingen die werkten voor TCC Zorg gevraagd risicovolle en voorbehouden handelingen te doen. Ook zij waren niet bevoegd tot deze handelingen.

De inspectie is van oordeel dat een acuut risico aanwezig is voor de patiëntveiligheid. Het bevel geldt voor zeven dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de geldigheidsduur verlengen.

© Nationale Zorggids