Normal_rontgen_hart

Door de toename van mensen met de ziekte van Lyme, neemt ook de kans op hartritmestoornissen door Lyme toe. Volgens een nieuwe peiling van het RIVM onder huisartsen komt dit bij ongeveer 10 patiënten per jaar voor. Snelle herkenning is belangrijk om te voorkomen dat de hartritmestoornissen verergeren of zelfs levensbedreigend worden. Ook kunnen zo onnodig zware medische ingrepen voorkomen worden, aldus het instituut.

De afgelopen 20 jaar is in Nederland het aantal mensen met de ziekte van Lyme verviervoudigd tot 25.000 per jaar. Vaak blijft de ziekte van Lyme beperkt tot een zich uitbreidende rode ring of vlek op de huid na een tekenbeet, die meestal verdwijnt na behandeling. Als de Borrelia bacterie, die de ziekte veroorzaakt, zich verder kan verspreiden door het lichaam kunnen klachten ontstaan aan huid, gewrichten of zenuwstelstel. Soms komen dan ook hartritmestoornissen voor, waarbij de plaatsing van een pacemaker noodzakelijk kan zijn.
 
Hartklachten komen vaak voor, daarom is het voor artsen moeilijk om de relatief zeldzame gevallen van ritmestoornissen door de ziekte van Lyme te herkennen. Snelle herkenning is belangrijk om te voorkomen dat de hartritmestoornissen verergeren of zelfs levensbedreigend worden. Ook kan zo voorkomen worden dat het plaatsen van een pacemaker noodzakelijk is.
 
Het is nog onbekend waarom sommige mensen wel ernstige klachten door Lyme krijgen en anderen niet. Het RIVM onderzoekt samen met de Lyme centra van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of een ernstig beloop van de ziekte van Lyme, waaronder hartritmestoornissen, verklaard wordt door kenmerken van het afweersysteem of het type Lyme bacterie. Mensen die beginnen met een antibioticakuur tegen de ziekte van Lyme kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek via de huisarts of op http://www.tekenradar.nl/. Hun gezondheid wordt dan een jaar lang gevolgd.
 
© Nationale Zorggids