Logo_tsn_thuiszorg

De gemeente Aalten heeft geweigerd om in gesprek te gaan met thuiszorgmedewerkers van het bijna failliete TSN. De thuiszorgmedewerkers kwamen woensdag 9 maart weer in actie in het gemeentehuis. Zij dreigen hun baan te verliezen en kunnen hierdoor niet voor hun kwetsbare cliënten blijven zorgen. Dit meldt FNV.

Al eerder bezetten de thuiszorgmedewerkers het gemeentehuis van Aalten in een poging om een oplossing te vragen, ook toen koos de gemeente voor het laten verwijderen van de zorgmedewerkers. Volgens de FNV is de oplossing die de gemeente voor de problemen in de thuiszorg kiest tegen de wet en moeten de zorgmedewerkers hun werk en arbeidsvoorwaarden behouden en de cliënten hun vertrouwde zorgmedewerker.

Thuiszorgmedewerkers van TSN voeren al weken in het hele land actie voor goede thuiszorg. Al eerder hebben ze de gemeentehuizen van Aalten, Winterswijk, Bronckhorst, Apeldoorn en Den Helder bezet. De thuiszorgmedewerkers beraden zich op nieuwe acties. Zowel in de Achterhoekse gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre als in Den Helder hebben TSN-thuiszorgmedewerkers een ultimatum aangekondigd. Als er geen oplossing komt, kondigen ze nieuwe acties aan. Stakingen worden niet uitgesloten. Bij een staking zullen zij de cliënten niet verzorgen, maar in plaats daarvan een ‘verwendag’ voor hen organiseren.

FNV stelt dat gemeenten tegen de wet handelen, wanneer zij cliënten en hun vertrouwde thuiszorgmedewerker uit elkaar halen en als thuiszorgmedewerkers hun baan of arbeidsvoorwaarden verliezen. Dit is verankerd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de cao. Ook na faillissement van TSN zijn gemeenten, volgens de Wmo, verplicht om de continuïteit van zorg te waarborgen. Hier wordt onder verstaan dat de koppeltjes, cliënt en thuiszorger, bij elkaar blijven. De cao bepaalt vervolgens in artikel 12.3 dat de werknemer hun arbeidsvoorwaarden behouden.

©Nationale Zorggids