Normal_zorgpersoneel_verpleging_5345

Helderheid over datgene waarvoor verpleegkundig specialisten professioneel verantwoordelijk zijn, is een voorwaarde voor hun erkenning als beroepsgroep. Dat stelt verpleegkundige en onderzoeker Ada ter Maten-Speksnijder in haar proefschrift Finding Florence. Shedding Light on Nurse Practitioners’ Professional Responsibility. Dat meldt Hogeschool Rotterdam. 

Verpleegkundig specialisten zijn verpleegkundigen met meer verantwoordelijkheid en een hoger opleidingsniveau dan basisverpleegkundigen. In het proefschrift concludeert Ter Maten-Speksnijder dat verpleegkundig specialisten een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van het medisch zorgproces op de verpleegafdelingen en poliklinieken van ziekenhuizen. Zorgverlening gericht op ziekte en behandeling op basis van protocollen is geen enkel probleem voor hen, maar geïntegreerde aandacht voor zowel de biologische als de psychologische, sociale en spirituele aspecten blijkt veel moeilijker. Een beperkte opvatting over de professionele verantwoordelijkheid van de verpleegkundig specialist zorgt wel voor passende medische behandeling van de patiënt, maar niet zonder meer voor integrale zorg die aansluit bij de persoon en diens behoeften.
 
Wanneer verpleegkundig specialisten erin slagen om vanuit een verpleegkundig perspectief hun verantwoordelijkheid vorm te geven, kunnen zij hun positie in de gezondheidszorg versterken. Zij kunnen onder andere zorg verlenen aan mensen met een chronische aandoening en hen ondersteunen in adequaat zelfmanagement, en de kloof dichten tussen de zorg in het ziekenhuis en de zorg thuis. 

Door: Redactie Nationale Zorggids