Normal_geld_medicijnen_medicatie

Zorgverzekeraar VGZ heeft samen met de Volkskrant onderzoek gedaan naar het voorschrijfgedrag van vier nieuwe, dure medicijnen voor diabetes en cholesterol. Daaruit blijkt dat het voorschrijfgedrag beïnvloed wordt door het sponsorgeld dat de farmaceutische industrie aan medisch specialisten betaalt. Artsen schrijven vaker het duurdere medicijn van het sponsorende bedrijf voor. Dat meldt de Volkskrant. 

Het diabetesmedicijn Toujeo is sinds enkele jaren beschikbaar in Nederland. Artsen schrijven het middel vaak voor omdat de farmaceut hen hiervoor betaalt, zo blijkt uit het onderzoek. 51 procent van de gesponsorde artsen schrijft Toujeo voor, tegenover 19 procent van de niet-gesponsorde artsen. Een ander duur diabetesmedicijn Tresiba wordt tevens door betaalde artsen meer voorgeschreven dan door niet-betaalde artsen. Ook twee dure cholesterolverlagers worden veel vaker verstrekt door gesponsorde specialisten.

De Federatie Medisch Specialisten vindt dat er nog geen keiharde conclusies uit dit onderzoek getrokken kunnen worden, omdat het verband tussen de sponsoring en het voorschrijfgedrag hiermee niet direct is bewezen. “Er kan van alles spelen en dat is niet onderzocht”, zegt een woordvoerder van de federatie.

Artsen kunnen de medicijnen bijvoorbeeld ook voorschrijven afhankelijk van de behoeften van de (complexe) patiënt. Hier zien VGZ en de Volkskrant echter niets in, met name omdat complexe patiënten veelal worden doorverwezen naar een academisch ziekenhuis.

VGZ wil het voorschrijfgedrag van artsen verder onderzoeken. Daarover gaat de zorgverzekeraar in gesprek met artsen, patiënten en andere zorgverzekeraars. VGZ-bestuurder Tom Kliphuis wil dat de farmaceutische industrie stopt met het sponsoren van artsen. “Die sponsoring heeft een ongewenst effect voor patiënten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het beste medicijn wordt voorgeschreven, niet het middel waar de farmaceut de meeste winst op maakt”, aldus Kliphuis..

Door: Redactie Nationale Zorggids