Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid spreekt tijdens een tweedaagse tour langs verpleeghuizen met het personeel over de regeldruk. Van Rijn zal per dag op vijf locaties aanschuiven in de discussie over de regeldruk, werkdruk en de kwaliteit van leven van de bewoners. Het schrappen van onnodige regels zou volgens verpleegkundigen daarin veel verschil kunnen maken. Dit meldt NRC.

Met een krappe bezetting hebben verpleegkundigen en verzorgenden het behoorlijk druk in de verpleeghuizen. Maar door de vele regels zoals het opnemen van de temperatuur van de koelkast, wordt er kostbare tijd weggenomen van de zorg voor de bewoners. Deze regeldruk is dan ook een doorn in het oog van veel verpleeghuizen. Volgens Van Rijn stammen deze regels voort uit een tijd waarin veel protocollen zijn opgesteld om de veiligheid in verpleeghuizen te waarborgen. Echter moet nu afgewogen worden wat geschrapt kan worden.

Ook spreekt Van Rijn over de werkdruk van het personeel en de bezettingsnorm. In het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers wordt gesproken over minimaal twee personeelsleden op acht bewoners. Echter stelt Zorginstituut Nederland in het Kwaliteitskader Verpleegzorg dat daar niet voldoende personeel voor is. De staatssecretaris wil daarom met een plan komen om afgestudeerden te stimuleren om in de ouderenzorg te gaan werken. Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt om het personeelstekort in verpleeghuizen te verminderen.

Tijdens de tour van staatssecretaris Van Rijn stopte hij gisteren en vandaag bij tien verpleeghuizen in Nederland. Vermoedelijk krijgt de tournee nog een vervolg om verder te discussiëren over de verpleeghuiszorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids