Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

ActiZ maakt zicht grote zorgen over de extra regeldruk die voortkomt uit nieuwe regels voor het ‘Casemanagement dementie’. Dinsdag heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Nadere Regeling bekendgemaakt, die zorgaanbieders dreigt te verplichten om voor dementie aparte gegevens over wachttijden en wachtlijsten te registreren. Alle zorgverleners zouden vanaf 1 december 2018 deze separate database moeten bijhouden, bovenop de nu al aanzienlijke administratieve lasten, aldus ActiZ. 

Leden van ActiZ zijn blij met de daadkracht van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid die de registratielast zoveel mogelijk wil beperken door de hele zorgsector gezamenlijk onnodige bureaucratie te laten schrappen. ActiZ vindt dat de nieuwe regeling omtrent casemanagement in druist tegen de te maken efficiencyslag.

In het Hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging dat gisteren door alle partijen is ondertekend staat beschreven dat alle zorgpartijen verantwoordelijk zijn voor het beheersbaar houden en verder terugdringen van overbodige regeldruk. “Wij voorzien bij deze regeling (casemanagement dementie) een aanzienlijke toename van de administratieve lasten, die voor het grootste deel terechtkomen op de schouders van de zorgmedewerkers. We moeten niet alleen bestaande administratieve lasten opruimen, maar ook bij de introductie van nieuwe regels kritisch blijven kijken naar nut en noodzaak daarvan”, zegt Adrie van Osch, lid van de raad van bestuur bij Brabant Zorg.

ActiZ is van mening dat nut en noodzaak van deze regeling niet opweegt tegen de nadelen die eraan kleven. Voorop staat dat alle kwetsbare mensen met dementie de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben. Dat vinden ook de belangenorganisaties in dementie. Maar in veel regio’s is volgens ActiZ geen sprake van wachttijden voor casemanagement. Ook deze regio’s dreigen straks onnodig belast te worden met extra registraties.

Door: Redactie Nationale Zorggids