Normal_geld

Hoewel de Wet normering nopinkomens (WNT) sinds enkele jaren van kracht is, verdienen veel van de zittende zorgbestuurders nog steeds meer dan wettelijk is toegestaan. Zij hebben namelijk een overgangsregeling bedongen waarbij ze ieder jaar een beetje minder verdienen, totdat ze op het wettelijk maximum zitten. Het maximum voor dit jaar staat op 187.000 euro en stond vorig jaar op 181.000 euro. In de huidige top 10 van best betaalde zorgbestuurders, staat geen enkele bestuurder die minder dan de norm verdient. Hekkensluiter is Diana Monissen van het Prinses Máxima Centrum die in 2017 een brutosalaris van 218.000 euro ontving. Medisch specialisten verdienen vaak meer dan de bestuurders omdat zij niet aan de wet hoeven te voldoen. 

Omdat medisch specialisten een aanzienlijk deel van hun salaris moeten inleveren als zij zorgbestuurder willen worden, bestaat de vrees dat er in de toekomst steeds minder geschikte bestuurders zullen zijn. Ook managers in de laag net onder de raad van bestuur verdienen bijna net zoveel en de maximale vertrekpremie voor een bestuurder lijkt ook niet meer te lonen als je het vergelijkt met de premie van een hogere professional in loondienst.

WNT omzeilen 

En toch, ondanks de WNT, weten nieuwe bestuurders de wet soms te omzeilen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg is samen met minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken bezig met een wetsvoorstel dat voorkomt dat bestuurders in de zorg meer verdienen dan is toegestaan. Nu is het vaak nog zo dat zorginstellingen en stichting oprichten voor de verplichte vergunning om zorg te verlenen en een besloten vennootschap (bv) waaraan ze de zorg zogenaamd uitbesteden. Op deze manier kunnen zorgbestuurders het verbod op winstuitkering en de WNT omzeilen. De WNT pakt nu namelijk alleen bedrijven aan die een ministeriële vergunning hebben, maar niet de bedrijven die daadwerkelijk de zorg verlenen. In ziekenhuizen werkt dit overigens anders en is de kans op het ontwijken van de wet aanzienlijk kleiner.

Uit onderzoek van RTL Nieuws van vorig jaar blijkt dat zeker 20 procent van de bestuurders in de zorg nog steeds boven de Balkenendenorm verdient. Samen ontving de top 50 best verdienende bestuurders een bedrag van 13 miljoen euro.

Over de Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens in werking getreden met als doel het tegengaan van bovenmatige salarissen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden salarissen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt.

Medisch specialisten zijn uitgezonderd voor de WNT. Dit betekent dat zij niet hoeven te voldoen aan de verplichtingen die hieraan vastkleven, waaronder het openbaar maken van hun loon. Heeft een medisch specialist naast zijn arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist een aparte arbeidsovereenkomst of aanstelling voor een andere functie, dan valt deze wel onder de WNT. Dan is het de bedoeling dat hun salaris wél in de jaarrekening staat als ze het maximum overschrijden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids