Normal_geweld_agressie

Bijna twee op de drie doktersassistenten heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met geweld. Het gaat dan om schelden en dreigen, maar ook om spugen, vernielen, slaan, schoppen en dreigen met bijl, mes of vuurwapen. In een aantal gevallen moest zelfs de politie eraan te pas komen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) onder bijna 1.000 doktersassistenten en triagisten, zo meldt NVDA. 

Veel doktersassistenten in huisartsenpraktijken en huisartsenposten voelen zich vooral angstig, zijn bang, boos, vinden het vervelend, zijn van slag, hebben langdurige fysieke klachten en voelen zich verdrietig en onveilig. 

Verder blijkt dat doktersassistenten op het moment van het geweld zelf vaak rustig en professioneel blijven, door bijvoorbeeld de patiënt aan te spreken op het onacceptabel gedrag. Wat er is gebeurd, dringt dan later pas echt door. 

Toenemend geweld 

Van de doktersassistenten die te maken hebben gehad met geweld neemt volgens 43,9 procent het geweld op het werk (sterk) toe. 32 procent zegt dat het geweld gelijk blijft en 3,9 procent dat het (sterk) afneemt. Ruim een kwart geeft aan meer dan vier keer per jaar te maken te hebben met geweld op het werk. 

De NVDA biedt trainingen aan en zet het onderwerp nogmaals op de politieke agenda.  

Door: Nationale Zorggids