Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Burgers zien de kerntaken van de huisarts als deskundig handelen en het tonen van betrokkenheid bij de patiënt. Dat blijkt uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van onderzoeksinstituut NIVEL. Zij werden gevraagd welke taken zij belangrijk vinden voor de huisarts en welke taken bij drukte ook door praktijkondersteuners uitgevoerd kunnen worden. Als minder belangrijk bestempelde het panel preventie en sociale problematiek. Dit meldt NIVEL.

De uitkomsten sluiten aan bij de visie van huisartsen zelf. In januari van dit jaar vond een herijking van de taken van de huisarts plaats. Daarbij werd gekeken welke kerntaken en kernwaarden huisartsen belangrijk vinden. Burgers vonden de aspecten ‘deskundigheid’ en ‘betrokkenheid’ aansluiten bij de kerntaken van een huisarts. Bij deskundigheid gaat het er om dat de huisarts in staat is gezondheidsklachten te beoordelen, te behandelen of om patiënten door te verwijzen. Voor betrokkenheid zeggen de panelleden dat de huisarts rekening moet houden met de behoeften en de context van de patiënt.

Publiekstaak

Sociale problematiek en de preventie van gezondheidsklachten vinden huisartsen en burgers niet per se een hoofdtaak van de huisarts. Dit zou meer een publiekstaak zijn. Echter vinden huisartsen zichzelf wel de juiste persoon om als aanspreekpunt te dienen bij hulpvragen over individuele preventie.

Toekomst Huisartsenzorg

Aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL zijn ongeveer 12.000 leden verbonden. Zij geven inzicht in de visie van consumenten. Het panel over de kerntaken en kernwaarden van huisartsen kwam tot stand in het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is gefinancierd door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, een vereniging van eerstelijnsorganisaties. 

Door: Nationale Zorggids