Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Een huisarts van de Academische Huisartsenpraktijk Groningen is door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geschorst omdat de man een relatie had met een patiënte van hem. Er was sprake van drie momenten waarop de man de grenzen als huisarts overtrad, tussen 2014 en 2015. Een ggz-behandelaar van de vrouw deed uiteindelijk melding van de relatie van de twee. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat hem voor medisch tuchtcollege dagen. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Omdat de vrouw mindervalide is, bezocht de huisarts haar regelmatig in haar huis. In 2014 kuste hij de vrouw eerst op haar wangen en daarna op de mond. Via de mail werd contact gehouden, soms ook met seksuele inhoud. Op twee andere momenten, in 2014 en 2015, werd opnieuw gezoend en geknuffeld tijdens een bezoek. De dame was al sinds 1993 patiënte van de huisarts.

Therapeut

De vrouw wilde overstappen naar een andere huisarts, maar er ging iets mis waardoor zij ingeschreven bleef bij de man met wie zij lichamelijk contact had. Aan het einde van 2015 vertrok de vrouw uiteindelijk toch naar een andere huisarts. Omdat zij ‘pijn, verdriet en boosheid’ voelde, werd een gesprek gevoerd met de huisarts en een therapeut erbij.

Huisarts moet taken neerleggen

Een behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) deed uiteindelijk melding van de relatie tussen de twee. Het UMCG deed na deze melding onderzoek naar de man. Hij werd geschorst en mag zijn beroep niet meer uitoefenen in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Daarnaast heeft hij zijn taken als opleider van andere huisartsen moeten neerleggen. Wel kan hij als waarnemer blijven werken in andere praktijken en tijdens avond- en weekenddiensten.

Inspectie

De man zegt zich te schamen voor zijn acties en heeft daarom niets tegen zijn werkgever gezegd. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De IGJ gaat hem voor het medisch tuchtcollege dagen. Zij vinden het kwalijk dat de man een relatie had met zijn patiënte, die zij als ‘kwetsbaar’ omschrijven. Wel blijkt uit onderzoek dat er geen sprake is van kans op herhaling.

Door: Nationale Zorggids