Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Mantelzorgende studenten en studiebegeleiders laten in het kader van het project ‘Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht’ zien hoe het mogelijk is dat deze groep studenten niet goed in beeld is bij onderwijsinstellingen en wat zij kunnen doen om de ondersteuning voor hen beter te maken. Dit meldt Sociaal en Cultureel Planbureau.

De combinatie van studie en mantelzorg is uitdagend voor studenten. Het vraagt van studenten om om te kunnen gaan met de dynamiek en druk die de zorgsituatie vraagt, maar ook dat je de studiestof bijhoudt. Vaardigheden die hierbij noodzakelijk zijn, zijn onder andere het aangeven en bepalen van grenzen, hulp regelen en creatieve oplossingen zoeken voor problemen die zich voordoen.

De ervaren druk om zo efficiënt mogelijk te studeren laat het belang van een goede combinatie van studie en mantelzorg zien. Wanneer studenten slechte cijfers halen, studievertraging oplopen, een burn-out krijgen of stoppen met studeren, betalen niet alleen de studenten zelf, maar ook de onderwijsinstelling en de samenleving de prijs.

Onderwijsinstellingen kunnen deze negatieve effecten helpen te reduceren door te focussen op bewustwording onder zowel docenten als studenten, signalering en monitoring, duidelijke communicatie van ondersteuningsopties en meer flexibiliteit in het onderwijs. Op die manier vormen zij een mantelzorgvriendelijke opleiding waarin studenten zo efficiënt mogelijk kunnen functioneren.

Door: Nationale Zorggids