Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Een huisarts op de BES-eilanden die via een videogesprek telefonisch consulteerde met een SCEN-arts in Nederland, heeft de euthanasie op één van zijn patiëntes medisch zorgvuldig uitgevoerd. De vrouw woonde eveneens op de BES-eilanden en het aantal huisartsen aldaar is zeer beperkt. Ze kennen elkaar goed en de schijn van afhankelijkheid is niet te vermijden. Om die reden koos de arts van de vrouw voor een consulent in Nederland, waarbij de consultatie via videogesprek plaatsvond. Dit meldt Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). 

De huisarts heeft tenminste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënte middels een videoverbinding heeft gezien en gesproken en schriftelijk haar oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen. De commissie overweegt daarover dat het haar bekend is dat het lastig kan zijn op de BES-eilanden een onafhankelijk arts, die daarbij ook nog eens SCEN-arts is, te raadplegen, maar dat het ook lastig kan zijn om de schijn van afhankelijkheid te voorkomen.

EuthanasieCode

De arts heeft zijn keuze een arts in Nederland als consulent te raadplegen goed gemotiveerd, aldus de toetsingscommissie. Voor de BES-eilanden is in de EuthanasieCode nadrukkelijk een optie opgenomen van beeldgesprek tussen consulent en patiënte als alternatief voor een daadwerkelijk bezoek aan de patiënte. Daarom oordeelt de commissie dat de levensbeëindiging op verzoek medische zorgvuldig is uitgevoerd.

Door: Nationale Zorggids